توضیحات

لوح تقدیر برنجی یونسکو با جعبه جیر

جنس: برنجی با آبکاری کروم

جنس جعبه: جیر