توضیحات

پلاک استیل دستگاه 2 میل

حنس پلاک استیل دستگاه : استیل خش دار با ضخامت 2 میلیمتر

این پلاک ها جهت شناسایی دستگاه میباشد