توضیحات

تندیس چوبی اوجا

جنس تندیس :

چوب راش در ارتفاع 26 سانتیمتر

پلاک تندیس میتواند از جنس استیل و یا مولتی استایل باشد

این مدل جز تندیس آماده و فوری میباشد.