توضیحات

تندیس پلکسی ماکو

جنس تندیس :

پلکسی شفاف 15 میل

 

لبه های تندیس با دقت تراش خورده و سپس پرداخت شده است

این مدل تندیس بصورت آماده و فوری قابل ارائه میباشد.