توضیحات

تندیس پلکسی با مدال فلزی

جنس تندیس پلکسی:

پلکسی 15 میل بهمراه حک و مدال فلزی

جنس پایه: چوب

این مدل تندیس بصورت آماده و بصورت فوری قابل اجرا میباشد.