توضیحات

تندیس پلکسی بچه زرنگ

جنس تندیس پلکسی بچه زرنگ:

پلکسی شفاف 10 میل

جنس لوگو تندیس پلکسی بچه زرنگ از استیل میباشد

پایه این تندیس از جنس چوب راش میباشد