توضیحات

تندیس حجمی سرو

جنس تندیس حجمی :

رزین با پتینه سبز و طلایی

جنس پایه: چوب

تندیس سرو در زمان کوتاه قابل تولید میباشد.

 

نقش درخت سرو زیباترین و خوش قامت ترین درخت است که بارهم نمی دهد و از تعلق آزاد است از این رو آن را نماد آزادگی هم خوانده اند و این عنوان در ادبیات فارسی مورد استفاده است.

نفوذ سرو در رگ و ریشه ایرانیان

در مجموعه نکات درخت سرو در ایران باستان نقش درخت سرو در تصویرگری های پس از ورود اسلام به ایران به شکل سرشکسته دیده می شود. گفته می شود این گونه تصویرگری از سرو در نقاشی های این دوره نشان از این دارد که اعراب به این وسیله در پی نشان دادن از بین رفتن صلابت ایرانیان پس از حمله به ایران بوده اند. به طور کلی در تمامی هنرهای تجسمی ایرانی و پارچه بافی نماد سرو کاملا دیده می شود. این درخت به عنوان یک درخت همیشه سرسبز و استوار حتی در سرما پایداری می کند. نقش درخت سرو از هزاران سال پیش در ایران کاشته شده است و یکی از نمونه های کهنسال این درخت، نماد درخت سرو کشمر بوده است که کاشت آن را به دست زرتشت دانسته اند.