توضیحات

تندیس برنجی قلم دانشگاه تهران

جنس تندیس برنجی قلم :

برنج ریختگی شده با آبکاری طلا

جنس پایه: چوب