لوح تقدیر قدر نامه ای است که در مراسمی ویژه به شخص یا افرادی خاص با توجه به نوع عملکردشان اهدا می گردد که می توان آن را به صورت چوبی، فلزی، پلکسی یا بصورت جیر خلق کرد.