گاهی به علت نداشتن زمان کافی یا صرفه‌جویی در هزینه، مشتریان ترجیح می‌دهند از تندیس آماده استفاده کنند. این نوع تندیس، که به آن تندیس فوری نیز می‌گویند باعث سرعت بخشیدن به کار شما می‌شود.

پس از انتخاب تندیس مورد نظر متن یا طرح بر روی تندیس پیاده سازی می‌شود. جنس تندیس آماده میتواند ترکیبی از چوب و پلکسی، فلز و یا چوب باشد.