توضیحات

پلاک پلکسی چاپی

حنس : پلکسی شفاف 10 میل بهمراه چاپ از پشت

این مدل پلاک ها می شود در رنگهای متفاوت تولید کرد.