توضیحات

پلاک پلکسی باکسی

حنس : پلکسی سفید

این مدل پلاک ها می شود در رنگهای متفاوت تولید کرد.