توضیحات

پلاک صنعتی استیل

حنس : استیل خش دار

این پلاک ها جهت شناسایی دستگاه میباشد