توضیحات

پلاک آلومینیومی دستگاه

حنس : آلومینیوم خش دار با ضخامت 1 میلیمتر

این پلاک ها جهت شناسایی دستگاه میباشد

از مزایا این پلاک ساخت فوری و چاپ چهار رنگ میباشد.