توضیحات

پلاک آلومینیومی دستگاه با قالب

حنس : آلومینیوم خش دار با ضخامت 1 میلیمتر

این پلاک ها جهت شناسایی و کنترل دستگاه میباشد

از مزایا این پلاک ساخت فوری با قالب دلخواه و چاپ چهار رنگ میباشد.