توضیحات

لوح تقدیر سنگی با جعبه جیر

جنس: سنگ بهمراه چاپ

جنس جعبه: جیر