توضیحات

تندیس چوبی فوری

جنس تندیس :

چوب گردو با حک فایبر

جنس پایه: چوب

این مدل تندیس بصورت آماده و بصورت فوری قابل اجرا میباشد.