توضیحات

تندیس پلکسی یونسکو

جنس تندیس :

پلکسی 10 میل

جنس پایه: پلکسی

این مدل تندیس بصورت فوری قابل اجرا میباشد.