توضیحات

تندیس پلکسی نماز

جنس تندیس :

پلکسی 10 میل

جنس پایه: چوب