توضیحات

تندیس پلکسی لته

جنس تندیس :

جنس این کار از جنس پلکسی و با مولتی برنزی

جنس پایه: پلکسی

این مدل تندیس بصورت فوری قابل اجرا میباشد.

قیمت تندیس پلکسی بر اساس تعداد، ضخامت و متریال استفاده شده تعیین میگردد.