توضیحات

تندیس پلکسی آماده دیاموند

جنس تندیس :

پلکسی 20 میل مشکی

این مدل تندیس بصورت آماده و در صورت نیاز با جعبه قابل اجرا میباشد.