توضیحات

تندیس پلکسی خواستم و شد

جنس تندیس :

پلکسی 10 میل دوبل

جنس پایه: پلکسی مشکی مات