توضیحات

تندیس پلکسی بانک کشاورزی

جنس تندیس :

این تندیس ترکیبی از فلز، پلکسی و چوب میباشد

جنس پایه: چوب

 

قیمت تندیس پلکسی بر اساس تعداد، ضخامت و متریال استفاده شده تعیین میگردد.