توضیحات

تندیس پلکسی اسب

جنس تندیس :

پلکسی 10 میل

جنس پایه: پلکسی