توضیحات

تندیس پلکسی آماده

جنس تندیس :

پلکسی 20 میل

جنس پایه: چوب

این مدل تندیس بصورت آماده و در صورت نیاز با جعبه قابل اجرا میباشد.