توضیحات

تندیس پلکسی آماده ستاره

جنس تندیس :

پلکسی 8 میل

جنس پایه: پلکسی