توضیحات

تندیس ستاره

جنس تندیس :

برنج با آبکاری فورتیک

جنس پایه: چوب