توضیحات

تندیس فلزی سانتریفیوژ

جنس تندیس :

آلومینیوم با ماشین کاری

جنس پایه: چوب