توضیحات

تندیس دوربین عکاسی

جنس تندیس :

این تندیس از جنس برنج میباشد به روش ریختگی دقیق

جنس پایه: چوب