توضیحات

تندیس برنجی مفهومی و خاص

جنس تندیس :

برنج ریختگی شده با آبکاری کروم

جنس پایه: پلکسی