توضیحات

تندیس برنجی لاکپشت پوزه عقابی

جنس تندیس :

برنج ریختگی شده با روش ریختگی دقیق، آبکاری طلا

جنس پایه: پلکسی