توضیحات

تندیس برنجی شهر

جنس تندیس :

ریختگی دقیق با پتینه سبز کهنه کاری

جنس پایه: چوب