توضیحات

تندیس برنجی جشنواره اربعین

جنس تندیس :

برنج اسید کاری شده با آبکاری طلا

جنس پایه: پلکسی