• آلیاژ مورد استفاده در تندیس های حجمی از فلز برنج، برنز(مس) سرب یا زاماک می باشد که پس از قالب گیری و برش کاری توسط دستگاه در نهایت پرداخت و آبکاری می گردد .
  • به لحاظ وزن از بقیه ی انواع تندیس ها می تواند سنگین تر می باشد
  • قیمت گذاری این نوع تندیس ها بر اساس نوع فلز ابعاد و نوع فالب گیری و طراحی به کار رفته شده در ساخت آن ها متغیر است