گروه تبلیغاتی میشار|ساخت تندیس|لوح تقدیر|بج سینه|پلاک استیل - اولین نشان عکاس سال مطبوعاتی ایران